บ้านหนูน้อยกนกขวัญ

โทร.   076 -513329 , 081-7196809  ครูขวัญ (TEACHER  KWAN)
076- 212663 ( ร.ร.อนุบาลกนกขวัญ )
ณ. หมู่บ้านภูเก็ตวิลล่า  เจ้าฟ้า 2 ตรงข้าม รพ.ดีบุก


บ้านหลังแรก ( ทางขวามือ )

**  รับนักเรียน อายุตั้งแต่  1  -  4  ขวบ ( 1 -  4  years old)  **

นักเรียน
1. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 6 รูป
2. สำเนาสูติบัตร 1 ใบ
3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ
ผู้ปกครอง
1. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
2. สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ
3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ


scheduler07.30 - 09.00 น. คุณครูรับนักเรียน  /  อาหารเช้า   /  ตรวจสุขภาพ /  เล่นอิสระ ในห้องกิจกรรม
09.00 – 09.30 น. นักเรียนร่วมร้องเพลงชาติ  สวดมนต์   กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
09.30 – 10.00 น. กิจกรรมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์   (เช่น ระบายสี   ฉีกปะ   ปั้นดินน้ำมัน วาดภาพตามจินตนาการ  อื่น ๆ )
10.00 – 10.30 น  กิจกรรมส่งเสริมทักษะด้านภาษาและการสื่อสาร  (เช่น  เล่านิทาน  ฝึกการ สนทนาโต้ตอบตามวัย   เรียนรู้คำศัพท์ ภาษาไทย  และภาษาอังกฤษ    อื่น ๆ )
10.30 – 11.00 น. กิจกรรมส่งเสริมด้านกล้ามเนื้อใหญ่  กล้ามเนื้อเล็ก ตามวัย  (เช่น การลากเส้น  พื้นฐาน   เขียนตามรอยประ   ระบายสี  ปรุงอาหาร อื่น ๆ )
11.00 – 12.00 น. กิจกรรมฝึกการช่วยเหลือตัวเอง อยู่ร่วมกับผู้อื่น (รับประทานอาหารกลางวัน  อาบน้ำ  แต่งตัว  ใส่ชุดนอน  )
12.00 – 14.00 น. พักผ่อน  ตอนกลางวัน
14.00 – 15.00 น. ตื่นนอน  ด้วยความสดชื่น    อาบน้ำ  แต่งตัว 
15.00 – 15.30 น. อาหารว่างบ่าย
15.30  - 16.30 น. กิจกรรมเสริมประสบการณ์  (เล่นเกมส์   เล่านิทาน  ร้องเพลง  ประดิษฐ์ชิ้นงาน  สนทนาหัวข้อเรื่องที่เป็นประโยชน์ตามวัย  ฝึกมารยาทไทย )
16.30 – 17.30 น. กิจกรรมเสรี  เล่นตามมุมต่าง ๆ ในห้องกิจกรรม  และเล่นเครื่องเล่นสนาม  เตรียมตัวกลับบ้านด้วยความสุข 


บ้านหนูน้อยกนกขวัญ พรีเมียม เนอสเซอร์รี่

ขอบพระคุณที่ท่านได้ให้ความไว้วางใจให้   เราดูแลบุตรหลานของท่าน เพราะ  เรา  คือ   ผู้เชี่ยวชาญ  ด้านดูแลเด็ก....


........ ระเบียบ / แนวทางการปฏิบัติ มีดังนี้ ..........
1.ท่านสามารถชำระค่าธรรมเนียมการเลี้ยงดู  ทุกวันที่  1- 5 ของเดือน กรุณาเซ็นรับใบเสร็จทุกครั้ง
2.โรงเรียนสามารถรับนักเรียน  ตั้งแต่ 07.30  น และรับกลับไม่เกิน  17.30 น.    กรุณาเซ็นชื่อเมื่อส่งนักเรียนและรับกลับ ทุกครั้ง 
3.กรณี ผู้ปกครอง/ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ปกครอง ไม่ได้มารับในวันดังกล่าวและ ให้ผู้อื่นมารับแทน กรุณาโทรแจ้งคุณครู และผู้มารับแสดงบัตรประชาชน เพื่อเป็นหลักฐาน
4.กรณีนักเรียนมียารับประทาน กรุณาเขียนชื่อ / วิธีรับประทานอย่างชัดเจน   หากมีมื้อเช้า แจ้งทางโรงเรียนว่า นักเรียนได้รับประทานยามาแล้วหรือไม่
5.ทางโรงเรียนมีการรายงานพัฒนาการ / บันทึกพฤติกรรมของนักเรียน  ขอให้ผู้ปกครองตอบกลับ  หรือ แสดงความคิดเห็นเพื่อร่วมกันพัฒนาพัฒนาการที่ดีของนักเรียน
6.โรงเรียนบริการ อาหาร 3 มื้อ  ได้แก่
เวลา 07.30 - 9.00 น. อาหารเช้า ( ข้าวต้ม  หรือ หมี่สั่ว หรือ ขนม หรือ ซีเรียล )
(ผู้ปกครองสามารถเตรียมให้นักเรียนนำมาโรงเรียนได้)
เวลา 11.30 น. อาหารกลางวัน  + นมที่นักเรียนนำมาจากบ้าน (อาหารประเภทเส้น หรือ ข้าว  + กับข้าว 2 อย่าง) 
เวลา 15.00 น. อาหารว่างบ่าย (ขนม  หรือ ผลไม้  + นมสด )
7.สิ่งที่เตรียมในกระเป๋าทุกวัน  ได้แก่
1.ชุดสำหรับเปลี่ยน + ชุดชั้นใน 2- 3 ชุด 
2. นมผง หรือนมกล่อง UHT (เขียนชื่อข้างกล่อง) 1-2   กล่อง
3.แป้ง ยาสีฟัน แปรงสีฟัน (ยี่ห้อนร.ใช้) 1 ชุด
4.ผ้าเช็ดตัว 1 ผืน

ของใช้ของนักเรียนทุกชิ้น มีชื่อชัดเจน  งดเว้น การสวมใส่สิ่งของมีค่า

แผนที่บ้านหนูน้อยกนกขวัญ (Map of Kanok Kwan Premium Nursery)


ดู บ้านหนูน้อยกนกขวัญ Kanok Kwan Premium Nursery ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า