ข่าวรับสมัครงาน

ชื่อตำแหน่งงาน : ครูปฐมวัย
ประเภทงาน : งานประจำ (Full time)
สาขาอาชีพ : ครูสังกัดโรงเรียนเอกชน
ลักษณะงาน : ครู อาจารย์
ภาระงาน/หน้าที่ : ดูแล สอนเด็ก ทำสื่อการสอนและงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากโรงเรียน
เพศ : หญิงเท่านั้น
ช่วงอายุ :
จำนวนที่รับสมัคร : 2  อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติผู้สมัครงาน : 1.มีความรับผิดชอบ ขยัน รักเด็ก
2.มีใบประกอบวิชาชีพครู
3.สามารถทำงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ
อัตราเงินเดือน : 10,000 บาทขึ้นไป + ค่าสอนพิเศษ + สวัสดิการอื่นๆที่ทางโรงเรียนจัดให้


ดาวน์โหลดเอกสารสมัครงาน : ใบสมัครงาน