ตารางกิจกรรมประจำวัน

07.15 น. - 08.30 น. รับเด็ก สนทนาทักทายด้วยความยิ้มแย้ม
08.15 น. - 08.40 น. กิจกรรมหน้าแถวแสนสนุก …เย้..เย้
08.40 น. - 08.50 น. ตรวจสุขภาพกันหน่อยนะเด็กๆ
08.50 น. - 09.15 น. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
09.30 น. - 10.00 น. เติมพลังด้วยอาหารว่างตอนเช้า
10.00 น. - 11.00 น. กิจกรรมเสริมประสบการณ์
11.00 น. - 11.30 น. กิจกรรมสร้างสรรค์และเสรี
11.30 น. - 11.50 น. เติมพลังด้วยอาหารเที่ยงแสนอร่อย
11.50 น. - 13.00 น. อาบน้ำ ใส่ชุดนอน นอนแบบสบาย ๆ

 

13.30 น. - 13.50 น. หลับแล้วนะคะครู
13.50 น. - 14.30 น. ตื่นนอนกันแล้ว ล้างหน้า ทาแป้ง เปลี่ยนชุดนักเรียนกันดีกว่า
14.30 น. - 15.00 น. เติมพลังด้วยอาหารว่างตอนบ่าย
15.00 น. – 16.00 น. กิจกรรมเกมการศึกษา
16.00 น. – 17.00 น. กิจกรรมกลางแจ้ง / กลับบ้านแล้วคะครู