ปฏิทินประจำปีการศึกษา

พฤษภาคม
มิถุนายน กิจกรรมพิธีไหว้ครู
กรกฏาคม กิจกรรมวันเข้าพรรษา ผู้ปกครอง นักเรียน และคณะครู ร่วมกันถวายเทียนพรรษา
สิงหาคม กิจกรรมวันแม่
กิจกรรมปลูกไม้ดอกไม้ประดับ
กันยายน กิจกรรมแข่งขันกีฬาสี กีฬาสัมพันธ์
กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่
ตุลาคม กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน
ธันวาคม กิจกรรมวันพ่อ
กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน
มกราคม กิจกรรมวันเด็ก
มีนาคม งานบัณฑิตน้อย
เมษายน สอนพิเศษ Summer