นางพัชรีย์ กุลวรพิพัฒน์

ผู้ก่อตั้งโรงเรียน
พ.ศ. 2524 - พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน

   โรงเรียนอนุบาลกนกขวัญได้จัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2524 โดย คุณพัชรีย์ กุลวรพิพัฒน์ ผู้รับใบอนุญาต เป็น ผู้ก่อตั้ง ริเริ่มแนวคิดให้มีโรงเรียนเอกชนระดับอนุบาลขึ้นในจังหวัดภูเก็ต

   สถานที่ตั้งคือ บ้านเลขที่ 175 ถนนเยาวราช ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต มีอาคารเรียน มีรูปร่างคล้ายบ้าน สถาปัตยกรรม ทรงชิโนโปตุกีส

   เนื่องจาก ต้องการให้เด็กๆที่มาเรียน รู้สึกเหมือนเป็นบ้านหลังที่ 2 ด้วยเนื้อที่ ไม่มากนัก แต่กลับมีผู้ปกครองให้ความสนใจพาบุตรหลานมาเข้าเรียนกว่า 300 คน ทางโรงเรียนประสบความสำเร็จกับการจัดการศึกษาที่เน้นเด็กเล็กโดยเฉพาะมาอย่างต่อเนื่อง

   ด้วยผู้ก่อตั้ง มีวัตถุประสงค์ ตั้งใจมีความตั้งใจและปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะฝึกฝนอบรมและดูแลเด็กๆ ในวัยก่อนเข้าเรียนหรือปฐมวัย ให้มีความพร้อม ในพัฒนาการทุกด้าน ทั้งพัฒนาการการเรียน การเล่น และการฝึกการเรียนรู้ จากประสบการณ์ จากสิ่งแวดล้อม และความเป็นจริงให้มากที่สุด ซึ่งการศึกษาของเด็กๆในวัยนี้เป็นหัวใจที่สำคัญยิ่ง ก่อนวัยจะก้าวสู่วัยเรียนอย่างจริงจังของภาคบังคับ

   และในปีการศึกษา 2559 โรงเรียนได้ย้ายสถานที่ตั้งที่มีเนื้อที่ 5 ไร่กว่า เพื่อตอบสนองต่อความต้องการการเข้าเรียนที่เพิ่มมากขึ้นของผู้ปกครอง โดยการ จัดสร้างอาคารเรียน เพียงชั้นเดียว อากาศปลอดโปร่ง สีสันสดใส รูปร่างแปลกตา คล้ายสวนสนุก เพื่อให้เด็กๆมาเรียนอย่างมีความสุข สนุกสนาน และคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก และยังคงเน้นการสอนนักเรียนระดับอนุบาลเพียงระดับเดียวเท่านั้น

   โดยมีการพัฒนาหลักสูตรการสอนอย่างต่อเนื่อง ด้วยระบบ 3 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน เพื่อให้นักเรียนมีทักษะขั้นพื้นฐานด้านภาษาต่างประเทศ และ มีความพร้อมสูงที่จะเข้าเรียนในชั้นประถมศึกษา

   โดยสถานที่ตั้งใหม่ คือ เลขที่ 11/174 ถนนศักดิเดช ซอย 1 ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นสถานที่ มีการคมนาคมสะดวก จราจรไม่แออัด และตั้งอยู่ในตัวเมืองภูเก็ต มีแหล่งเรียนรู้มากมาย เหมาะสมกับกับการเรียน

To Top ↑