คณะผู้บริหาร

นางพัชรีย์ กุลวรพิพัฒน์

ผู้รับใบอนุญาต

นางสาวกนกศิริ ประชุมพรรณ์

ผู้อำนวยการ

นางสาวกนกเกศ ประชุมพรรณ์

รองผู้อำนวยการ

"… ดิฉันมี ความ ตั้งใจ และมีความปรารถนาอย่างแรงกล้า ที่จะฝึกฝนอบรม และดูแลเด็กๆ ในวัยก่อนเข้าเรียนหรือปฐมวัย ให้มีความพร้อม ในพัฒนากาทุกด้าน ทั้งพัฒนาการการเรียน การเล่น และการฝึกการเรียนรู้ จากประสบการณ์ จากสิ่งแวดล้อม และความเป็นจริงให้มากที่สุด ซึ่งการศึกษาของเด็กๆในวัยนี้เป็นหัวใจที่สำคัญยิ่ง ก่อนวัยจะก้าวสู่วัยเรียนอย่างจริงจังของภาคบังคับ

โรงเรียนอนุบาลกนกขวัญมี ความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งกับผลงานกว่า 30 ปี ของทางโรงเรียนที่สามารถส่งต่อนักเรียนที่มีคุณภาพมีความพร้อมสูง ในทุกๆด้าน ที่จะเข้าเรียนต่อในระดับชั้นประถมศึกษาต่อไป ยินดีต้อนรับ นักเรียนและผู้ปกครองทุก ๆ คน เข้ามาเป็นสมาชิกสู่ครอบครัวอนุบาลกนกขวัญด้วยกันค่ะ … "

To Top ↑