ความสนุกเริ่มต้นที่นี่ !!!

อาคารเรียน สดใส กับ บรรยากาศที่แสนสนุก
" อาคารเรียนชั้นเดียว จัดสภาพแวดล้อม ให้มีความปลอดภัย เหมาะสมกับเด็กเล็กโดยเฉพาะ "
☺☻ ขณะนี้ ทางโรงเรียนอนุบาลกนกขวัญ เปิดรับสมัคร
นักเรียนใหม่ อายุ 2-6 ขวบ เพื่อ จองสิทธิ์เข้าเรียนใน เทอม 2 ปีการศึกษา 2560 และ ปีการศึกษา 2561 ☻☺

หลักฐานที่ใช้ในการสมัครเรียน

นักเรียน

 1. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 6 รูป
 2. (สำเนา) สูติบัตร จำนวน 1 ใบ
 3. (สำเนา) ทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ใบ

ผู้ปกครอง

 1. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 5 รูป
 2. (สำเนา) บัตรประชาชน จำนวน 1 ใบ
 3. (สำเนา) ทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ใบ

ตารางกิจกรรมประจำวัน

07.30 - 09.00 น. คุณครูรับนักเรียน / อาหารเช้า / ตรวจสุขภาพ / เล่นอิสระ ในห้องกิจกรรม / กิจกรรมกลางแจ้งเล่นเครื่องเล่นสนาม
09.00 – 09.30 น. นักเรียนร่วมร้องเพลงชาติ สวดมนต์ กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
09.30 – 10.00 น. กิจกรรมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ (เช่น ระบายสี ฉีกปะ ปั้นดินน้ำมันวาดภาพตามจินตนาการ อื่น ๆ)
10.00 – 10.30 น. กิจกรรมส่งเสริมทักษะด้านภาษาและการสื่อสาร (เช่น เล่านิทาน ฝึกการสนทนาโต้ตอบตามวัย เรียนรู้คำศัพท์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ อื่น ๆ)
10.30 – 11.00 น. กิจกรรมส่งเสริมด้านกล้ามเนื้อใหญ่ กล้ามเนื้อเล็ก ตามวัย (เช่น การลากเส้น พื้นฐาน เขียนตามรอยประ ระบายสี ปรุงอาหาร อื่น ๆ)
11.00 – 12.00 น. กิจกรรมฝึกการช่วยเหลือตัวเอง อยู่ร่วมกับผู้อื่น (รับประทานอาหารกลางวัน อาบน้ำ แต่งตัว ใส่ชุดนอน)
12.00 – 14.00 น. พักผ่อน ตอนกลางวัน
14.00 – 15.00 น. ตื่นนอน ด้วยความสดชื่น อาบน้ำ แต่งตัว
15.00 – 15.30 น. อาหารว่างบ่าย
15.30 - 16.30 น. กิจกรรมเสริมประสบการณ์ (เล่นเกมส์ เล่านิทาน ร้องเพลง ประดิษฐ์ชิ้นงาน สนทนาหัวข้อเรื่องที่เป็นประโยชน์ตามวัย ฝึกมารยาทไทย)
16.30 – 17.30 น. กิจกรรมเสรี เล่นตามมุมต่าง ๆ ในห้องกิจกรรม และเล่นเครื่องเล่นสนาม เตรียมตัวกลับบ้านด้วยความสุข

บ้านหนูน้อยกนกขวัญ พรีเมียม เนอสเซอร์รี่
ขอบพระคุณที่ท่านได้ให้ความไว้วางใจให้ เราดูแลบุตรหลานของท่าน เพราะ เรา คือ ผู้เชี่ยวชาญ ด้านดูแลเด็ก....

........ ระเบียบ / แนวทางการปฏิบัติ มีดังนี้ ..........

 1. ท่านสามารถชำระค่าธรรมเนียมการเลี้ยงดู ทุกวันที่ 1-5 ของเดือน กรุณาเซ็นรับใบเสร็จทุกครั้ง
 2. โรงเรียนสามารถรับนักเรียน ตั้งแต่ 07.30 น และรับกลับไม่เกิน 18.30 น. กรุณาเซ็นชื่อเมื่อส่งนักเรียนและรับกลับ ทุกครั้ง / สแกนบัตรนักเรียนทุกครั้ง
 3. กรณี ผู้ปกครอง/ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ปกครอง ไม่ได้มารับในวันดังกล่าวและ ให้ผู้อื่นมารับแทน กรุณาโทรแจ้งคุณครู และผู้มารับแสดงบัตรประชาชน เพื่อเป็นหลักฐาน
 4. กรณีนักเรียนมียารับประทาน กรุณาเขียนชื่อ / วิธีรับประทานอย่างชัดเจน หากมีมื้อเช้า แจ้งทางโรงเรียนว่า นักเรียนได้รับประทานยามาแล้วหรือไม่
 5. ทางโรงเรียนมีการรายงานพัฒนาการ / บันทึกพฤติกรรมของนักเรียน ขอให้ผู้ปกครองตอบกลับ หรือ แสดงความคิดเห็นเพื่อร่วมกันพัฒนาพัฒนาการที่ดีของนักเรียน
 6. โรงเรียนบริการ อาหาร 3 มื้อ ได้แก่
  เวลา 07.30 - 9.00 น. อาหารว่างเช้า (นม / ขนม หรือ ซีเรียล ) (ผู้ปกครองสามารถเตรียมให้นักเรียนนำมาโรงเรียนได้)
  เวลา 11.30 น. อาหารกลางวัน + นมที่นักเรียนนำมาจากบ้าน (อาหารประเภทเส้น หรือ ข้าว + กับข้าว 2 อย่าง)
  เวลา 15.00 น. อาหารว่างบ่าย (ขนม หรือ ผลไม้ + นมสด )
 7. สิ่งที่เตรียมในกระเป๋าทุกวัน ได้แก่
  1. ชุดสำหรับเปลี่ยน + ชุดชั้นใน จำนวน 2-3 ชุด
  2. นมผง หรือนมกล่อง UHT (เขียนชื่อข้างกล่อง) จำนวน 1-2 กล่อง
  3. แป้ง ยาสีฟัน แปรงสีฟัน (ยี่ห้อนร.ใช้) จำนวน 1 ชุด
  4. ผ้าเช็ดตัว ผืนเล็ก จำนวน 1 ผืน

(ของใช้ของนักเรียนทุกชิ้น มีชื่อชัดเจน งดเว้น การสวมใส่สิ่งของมีค่า)

แผนที่บ้านหนูน้อยกนกขวัญ (Map of Kanok Kwan Premium Nursery)

บ้านเลขที่ 69/1 ถนนเจ้าฟ้า (ตะวันตก)
ณ. หมู่บ้านภูเก็ตวิลล่า เจ้าฟ้า 2 (Phuket Villa Chao fa 2 village)
(ตรงกันข้ามกับ โรงพยาบาลดีบุก และ King power)
โทร. 076 -510219 ออฟฟิศ, 081-7196809 ครูขวัญ (TEACHER KWAN), 076- 212663 , 076-221 888 ,076-210 210 ( ฝ่ายอนุบาล / อนุบาลกนกขวัญ )

To Top ↑